menu

Peter Amoghli

Föreningen Teatern

menu

Behöver dina elever mer självinsikt, empati och samarbetsförmåga?
Hur bemöter din personal kollegor och besökare?
Hur kan nyanlända lära sig nya ord och stärkas att våga utrycka sig?

Jag heter Peter Amoghli och arbetar som skådespelare, värdegrundspedagog och coach. Just nu arbetar jag mycket med elever inom Skapande Skola. Jag har även kurser och workshops för vuxna, till exempel lärare och bibliotekspersonal. Under totalt cirka 2000 kurser och workshops har jag utvecklat en pedagogik som förmedlar konkret kunskap och etik på ett tryggt och lekfullt sätt.

Övningar kring kommunikation och bemötande, mobbing och kränkningar, berättarteknik, teater och kroppsspråk är några av de många workshops som du kan välja mellan under respektive verksamhets flik. Självklart skräddarsyr jag efter era behov.

skapande_skola

Skapande Skola

Behöver din elever lära sig om hur de kan respektera varandra och sig själva mer?
Skulle samarbetet och dynamiken i klassen kunna fungera bättre?
Hur kan nyanlända lära sig nya ord och stärkas att våga utrycka sig?

”Kränkningarna har minskat med 14 % efter att vi anlitade Peter Amoghli”
Skolchef Bo Rofors, Aneby Kommun.

Det viktigaste samhället har är barn och unga, framtidens kapital. Med mitt arbetsätt får jag barn och unga att våga vidga sina perspektiv, samarbeta och växa i sin kreativitet. Jag har genomfört över 1000 Skapande Skola-workshops och har fått mycket uppskattning.

Varje workshop anpassas till sin målgrupp (årskurs F-9 och Särskola),  och efter önskemål. Lärarna får inspiration och nya pedagogiska verktyg. Jag har förfinat pedagogiska metoder för att förmedla konkret kunskap och skapa värme och glädje. På ett lekfullt och tankeväckande sätt får jag eleverna att våga pröva nytt och tänja sina gränser.

Läs mer här!

lyssnar_white

Bibliotek

Behöver din personal bli bättre på att bemöta besökare och arbetskamrater?
Vill ni utveckla berättarteknik och bokpresentationer?
Behöver ditt bibliotek ett nytänk eller programförslag?

Som regissör och kursledare är jag van vid att arbeta med olika personligheter. Jag har utbildat och coachat bibliotekspersonal på bland annat Stockholms, Malmös, Linköpings och Jönköpings stadsbibliotek. Jag erbjuder även föredrag och föreställningar riktade mot allmänheten.

Läs mer här!

teater

Teater och regi

Som utbildad skådespelare är teatern som konstform central i mitt utövande. Konsten och möjligheten att förmedla något från scenen till publiken är en drivkraft som inspirerar mig till att både ge föreställningar, regissera, och hålla teaterkurser.

Jag arbetat med så väl amatörer som professionella, däribland Riksteatern, Länsteatrar Operahögskolan och berättarfestivalen i Ljungby. Jag erbjuder teaterföreställningar, kurser och workshops för vuxna.

Söker du kurser, workshops och förställningar lämpliga i skolan, gå till Skapande skola.
Söker du föreställningar och program för allmänheten gå till Bibliotek.

Läs mer här!

om_white

Om Peter

Människans inre världar och hennes olika beteendemönster har alltid fascinerat mig. Jag är intresserad av kreativa processer där vi kan växa och hitta ny kraft, och min erfarenhet är att medvetenheten om oss själva ökar när vi interagerar med andra.

Jag är utbildad skådespelare och kommunikationspedagog med bred erfarenhet av teater, workshops och olika kulturprojekt. Jag är också en van föredragshållare, coach och inspiratör. Från att tidigare själv ha stått mycket på scen drivs jag nu av att hjälpa andra att växa som individer, aktörer eller i sin yrkesroll. Det har hittills blivit ca 2500 teaterföreställningar, ca 1000 Skapande Skola-workshops och ca 1000 kurser/föredrag för vuxna.

För mig är kreativitet och nyfikenhet grundstenar för meningsfulla möten mellan människor. Med hjälp av teaterns dramaturgiska verktyg och människokännedom hittar jag de centrala momenten i vad vi berättar i ord och vad våra kroppar och ögon säger. Jag använder mig av humor, värme och igenkännbara situationer för att se vår egen potential så väl som andras.

Just nu arbetar jag övervägande med Skapande Skola. Utöver det jobbar jag även med kurser för vuxna, t.ex. lärare och bibliotekspersonal. Jag känner en enorm tacksamhet över att kunna hjälpa andra, och många har under årens lopp visat sin uppskattning över det jag gör. För att läsa andras ord om mig, se referenser för respektive verksamhetsområde.

När jag inte arbetar brukar jag yoga och meditera eller vara i naturen där jag hittar kraft. Förmågan att kunna känna kärlek till sig själv och andra är något jag ständigt försöker att fördjupa. Jag vidareutbildar mig ofta för att få mer kunskap och verktyg. För tillfället fascineras jag särskilt av energier och frekvenser.

Läs mer här!

kontakt

Press och referenser

Nedan finns ett urval av pressrecensioner och referenser.
För Skapande skola-projekt, se Skolreferenser. För bibliotek, se Biblioteksreferenser.

Pressrecensioner

”Häftigt… Han är skicklig, rör sig utan ansträngning mellan många roller, är ibland helt säkert på två ställen på en gång.”

DN

”Respektlöst, friskt och roligt hastar han sig igenom Cyklopernas ö, via Kirkes palats komplett med gristrollerier, Sirenernas klippor över Fajakernas land hem till Ithaka och den vävande Penelope… en snäcka som rekvisita – resten är kropp och fantasi. Hermes flygsandaler, fårhjordar, svin, stormar, vindsäckar och gamla ammor rusar genom Amoghlis kropp, fingrar och röst. Peter Amoghli gör det på ett alldeles eget, mycket fysiska och underhållande sätt. Roligt är det och ibland muntert otäckt… Berättarglädjen är på topp, liksom humöret – kroppsligheten en ren uppvisning.”

SvD

”Han trollband publiken… Peter Amoghli höll med beundransvärd koncentration hela föreställningen i sin hand. Ena sekunden var han Odysseus, den andra Cyklopen. Vindar och vågor, machohjälte, ljuvlig tärna, gris eller får… Ett spel helt utan begränsningar.”

ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA

”En angenäm teaterupplevelse. Publiken satt som trollbunden av Amoghlis fenomenala kroppsspråk.”

ALINGSÅS TIDNING

”Imponerande utspel trollband publiken. Publiken, som säkert aldrig hört talas om Homeros, sitter helt fängslade av upplevelsen. Med en oerhörd scennärvaro och ett mycket fysiskt utspel, …”

ÖSTRA SMÅLAND

Skolreferenser

Johan Gärskog
Kulturchef Eksjö
Tel: 0381-361 09, 0381-363 19, 070-603 83 66
E-post: johan.garskog@eksjo.se
E-post: kultur@eksjo.se

Lisbeth Hultberg
Kulturskolechef Jönköping
Tel: 036-105604, 070-6385604
E-post: Lisbeth.hultberg@jonkoping.se

Bo Ringfors
Barn och utbildningschef I Aneby
Tel: 0380-46304
E-post: bo.ringfors@aneby.se

Helen Amborn
Bibliotekschef Nynäshamns Bibbliotek
Tel: 08-52068306
E-post: Helen.amborn@nynashamn.se

Jenny Bjerner
Barnbibliotekarie Nynäshamns bibliotek
Tel: 08-52068311
E-post: Helen.amborn@nynashamn.se

”Vilket lyft för vår skola att få haft nöjet att samarbeta med Peter Amoghli! Han har bidragit till att höja vår kompetens på många plan. Det är arenor som våra ungdomar önskar mer av men som vi i skolan inte alltid kan fixa. Men Peter har inte bara arbetat med våra ungdomar utan också på ett engagerat sätt gett personalen nya pedagogiska redskap. Det som är absolut det härligaste med Peter är hans sätt att inspirera, se möjligheter och att alltid visa en fantastiskt positiv inställning. Hoppas verkligen att vi får fler möjligheter att jobba tillsammans!”

Robert Wedberg, Rektor Lexby skola i Partille, 031-7921551.

”Det har på många sätt varit ett fantastiskt projekt som Peter har regisserat ihop. Största vinsten har varit att det skapats samarbete mellan olika förvaltningar, ämnesinriktningar och konstformer. Barn och ungdomar i projektet har sprudlat av kreativitet och skapande, de har stått för idérikedom och inhämtandet av kunskap. Projektet har andats energi och utveckling, en fantastisk insats av lärare på alla enheter samt en sprudlande projektledare som drivit projektet framåt.”

Daniel Kindstedt, Chef Kulturskolan i Partille, 031-7921406.

”Projektet var mycket lyckat och innehöll lika delar värdegrundsarbete/ demokratitänkande som läsfrämjande. Lärarna och eleverna lotsades av Peter in i ett tänkande arbete där alla inte bara deltog utan även var nödvändiga.”

Margareta Hogner, Områdeschef Lexby Område, 031-7921578.

”Tycker att det varit ett inspirerande projekt, där många olika delar vävts ihop på ett bra sätt. Eleverna har varit delaktiga hela vägen. De har känt sig sedda och tagna på allvar. Allt har varit ”på riktigt”. Dessutom är Peter en mycket positiv person som ser till möjligheterna, inte hindren som då och då dyker upp längs vägen mot målet. Jag hoppas på möjligheter till fortsatt samarbete.”

Christina Thorén, Lärare i Lexbyskolan, 031-7921567.

Biblioteksreferenser

Jag har utbildat bibliotekarier (vuxen-, barn-, skol-, assistenter och övrig personal) samt bibliotekschefer. Utbildningar har skett på Stockholms Stadsbibliotek med filialer, Göteborgs, Jönköpings, Linköpings och Malmö Stadsbibliotek, Rum för Barn Kulturhuset i Stockholm, samt ett tjugotal andra bibliotek.

Under våren 2007 ledde jag ett metodutvecklande läsfrämjande projekt i Partille kommun, där syftet var att vidga pedagogernas/bibliotekariernas roller och utveckla gränsöverskridande samarbete mellan bibliotek, skola och kulturskola.

Ulf Moberg
Chef på Jönköpings stadsbibliotek
Tel: 036-105583
E-post: Ulf.moberg@jonkoping.se

Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör Jönköpings kommun
Tel: 036-106601
E-post: Karin.semberg@jonkoping.se

Katinka Borg
Chef Länsbiblioteket i Jönköping
Tel: 036-328492
E-post: katinka.borg@rjl.se

Ewa Kollberg, konsulent
Göteborgs stadsbibliotek, Regionens hus VGL
Tel: 031-705 16 88, Mobil: 0706-52 02 13
E-post: ewa.kollberg@vgregion.se

Elisabet Håkansson, konsulent
Malmö Stadsbibliotek, Länsbiblioteket Skåne
Tel: 040-6608594, Mobil: 0768-930968
E-post: Elisbet.hakansson@skane.se
Du kan även prata med Eva Olson, chef på biblioteket

Christina Stenberg
Länsbibliotek Västmanland
Tel: 021-17 61 67
E-post: christina.stenberg@ltv.se

Karin Zetterberg
Länsbibliotek Sörmland
Tel: 016-10 84 57
E-post: karin.zetterberg@eskilstuna.se

Lorenza Palmarini
Varberg stadsbibliotek
Tel: 0340-697860, 88423

Mervi Kalliainen, bibliotekarie
Uddevalla stadsbibliotek
Tel: 0522 69 65

Bilder

Kontakt

phone 0708 183 494

mail Peter.amoghli@telia.com

Linköping, Jönköping, Stockholm

Design by Lilja.io