menu

Peter Amoghli

Föreningen Teatern

menu

Bibliotek

Behöver din personal bli bättre på att bemöta besökare och arbetskamrater?
Vill ni utveckla berättarteknik och bokpresentationer?
Behöver ditt bibliotek ett nytänk eller programförslag?

Som regissör och kursledare är jag van vid att arbeta med olika personligheter. Jag har utbildat och coachat bibliotekspersonal på bland annat Stockholms, Malmös, Linköpings och Jönköpings stadsbibliotek. Jag erbjuder även föredrag och föreställningar riktade mot allmänheten.

 

Workshops

1. Bemötande

Hur hittar vi samsyn i vårt kundbemötande? Går det att vara personlig utan att bli privat? Hur skapar vi ett arbetsklimat där vi berömmer, lyssnar, stödjer och är tillåtande mot våra arbetskamrater? Hur ser våra rutiner ut och hur håller vi dem vid liv?

Tydlig bemötandepolicy och bra rutiner ökar tryggheten bland personalen och de stärks i sin yrkesroll. Det bidrar till att öka bibliotekets kvalitet i sin verksamhet och det blir också lättare för ny personal och vikarier att skolas in. Personalens delaktighet i framtagandet av policydokumentet ger en samsyn och alla blir ägare till dokumentet. Genom praktiska övningar får de pröva på olika konkreta situationer där även Peter kan coacha individuellt vid besökarmöten.

2. Kroppsspråk och ickeverbal kommunikation

Hur avläser du en kund eller kollega? Hur kan man lära sig att tolka andras signaler bättre, så att en större öppenhet uppstår? Stämmer mitt eget beteende och kroppsspråk överens med hur jag vill bli uppfattad av kunder och kollegor? Deltagarna får pröva på olika verktyg/nycklar. Denna workshop ingår ofta i projektet Bemötandepolicy.

3. Dramatiserat bokprat/bokpresentation/bokförmedling

Deltagarna får pröva på olika verktyg/nycklar som ingår för att göra en bra presentation. Hur kan man förstärka sitt personliga sätt att framföra en boktext eller fritt återberätta boken och samtidigt ge ett professionellt intryck?

4. Muntlig berättarteknik och ”Boklådan”

Deltagarna får pröva olika verktyg/nycklar som ger trygghet att fritt berätta på ett personligt sätt. Exemplet Boklådan: Gör din boksagostund/högläsning mer fängslande med hjälp av en dock/modellteater, liknande en berättarlåda. Utifrån bilder från boken återberättas texten. Jag har tidigare utbildat berättare på bland annat berättarfestivalen i Ljungby.

5. Peter som er inspiratör och coach

Behöver ni hjälp med idéer kring frågor om hur just ert bibliotek möter nya utmaningar, stärka personalgruppen, eller hitta nya samarbetspartners? Jag agerar bollplank, inspirerar och coachar.

 

Programverksamhet

1. Kroppsspråket – en resurs

Ett populärt offentligt föredrag för vuxna, ca 90 minuter. Hur kan man lära sig att tolka andras signaler bättre? Stämmer mitt eget beteende och kroppsspråk överens med hur jag vill bli uppfattad av andra? Hur ökas tydligheten i vad man vill säga så att missförstånd och dubbla budskap minskar? Genom att utveckla sitt eget kroppsspråk blir man mer trovärdig och nyanserad. Med humor och värme spelar jag upp tankeväckande och igenkännbara situationer. Ett interaktivt föredrag där publiken roas, engageras och aktiveras.

2. Odysséen

En offentlig kritikerrosad enmansföreställning som finns för olika målgrupper. På 55 minuter i 55 roller, me en blandning av tal och mim i snabba scenväxlingar, tolkar jag den spännande historien om Odysseus hemfärd.Odysséen, resornas resa, denna ständigt aktuella saga från människans barndom har alltid gett vår fantasi näring och det är just fantasin som hjälper Odysseus att navigera rätt bland mytiska vidunder och andra faror. Jag spelar alla roller, till och med havet. För pressrecensioner klicka här.

3. Fåntratten

Interaktiv teaterföreställning för barn, som själva får driva handlingen. Jag spelar upp korta scener som visar hur man kan berätta och gestalta på olika sätt. Här ingår mask, mim, improvisation och mycket annat! Eftersom det visuella bildspråket är uttrycksfullt blir publiken medskapande. Publiken får både en underhållande upplevelse och blir inspirerade att pröva på själva, vilket de får göra.