menu

Peter Amoghli

Föreningen Teatern

menu

Om Peter

Människans inre världar och hennes olika beteendemönster har alltid fascinerat mig. Jag är intresserad av kreativa processer där vi kan växa och hitta ny kraft, och min erfarenhet är att medvetenheten om oss själva ökar när vi interagerar med andra.

Jag är utbildad skådespelare och kommunikationspedagog med bred erfarenhet av teater, workshops och olika kulturprojekt. Jag är också en van föredragshållare, coach och inspiratör. Från att tidigare själv ha stått mycket på scen drivs jag nu av att hjälpa andra att växa som individer, aktörer eller i sin yrkesroll. Det har hittills blivit ca 2500 teaterföreställningar, ca 1000 Skapande Skola-workshops och ca 1000 kurser/föredrag för vuxna.

För mig är kreativitet och nyfikenhet grundstenar för meningsfulla möten mellan människor. Med hjälp av teaterns dramaturgiska verktyg och människokännedom hittar jag de centrala momenten i vad vi berättar i ord och vad våra kroppar och ögon säger. Jag använder mig av humor, värme och igenkännbara situationer för att se vår egen potential så väl som andras.

Just nu arbetar jag övervägande med Skapande Skola. Utöver det jobbar jag även med kurser för vuxna, t.ex. lärare och bibliotekspersonal. Jag känner en enorm tacksamhet över att kunna hjälpa andra, och många har under årens lopp visat sin uppskattning över det jag gör. För att läsa andras ord om mig, se referenser för respektive verksamhetsområde.

När jag inte arbetar brukar jag yoga och meditera eller vara i naturen där jag hittar kraft. Förmågan att kunna känna kärlek till sig själv och andra är något jag ständigt försöker att fördjupa. Jag vidareutbildar mig ofta för att få mer kunskap och verktyg. För tillfället fascineras jag särskilt av energier och frekvenser.

 

UTBILDNING: