menu

Peter Amoghli

Föreningen Teatern

menu

Press och referenser

Nedan finns ett urval av pressrecensioner och referenser.
För Skapande skola-projekt, se Skolreferenser. För bibliotek, se Biblioteksreferenser.

Pressrecensioner

”Häftigt… Han är skicklig, rör sig utan ansträngning mellan många roller, är ibland helt säkert på två ställen på en gång.”

DN

”Respektlöst, friskt och roligt hastar han sig igenom Cyklopernas ö, via Kirkes palats komplett med gristrollerier, Sirenernas klippor över Fajakernas land hem till Ithaka och den vävande Penelope… en snäcka som rekvisita – resten är kropp och fantasi. Hermes flygsandaler, fårhjordar, svin, stormar, vindsäckar och gamla ammor rusar genom Amoghlis kropp, fingrar och röst. Peter Amoghli gör det på ett alldeles eget, mycket fysiska och underhållande sätt. Roligt är det och ibland muntert otäckt… Berättarglädjen är på topp, liksom humöret – kroppsligheten en ren uppvisning.”

SvD

”Han trollband publiken… Peter Amoghli höll med beundransvärd koncentration hela föreställningen i sin hand. Ena sekunden var han Odysseus, den andra Cyklopen. Vindar och vågor, machohjälte, ljuvlig tärna, gris eller får… Ett spel helt utan begränsningar.”

ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA

”En angenäm teaterupplevelse. Publiken satt som trollbunden av Amoghlis fenomenala kroppsspråk.”

ALINGSÅS TIDNING

”Imponerande utspel trollband publiken. Publiken, som säkert aldrig hört talas om Homeros, sitter helt fängslade av upplevelsen. Med en oerhörd scennärvaro och ett mycket fysiskt utspel, …”

ÖSTRA SMÅLAND

Skolreferenser

Johan Gärskog
Kulturchef Eksjö
Tel: 0381-361 09, 0381-363 19, 070-603 83 66
E-post: johan.garskog@eksjo.se
E-post: kultur@eksjo.se

Lisbeth Hultberg
Kulturskolechef Jönköping
Tel: 036-105604, 070-6385604
E-post: Lisbeth.hultberg@jonkoping.se

Bo Ringfors
Barn och utbildningschef I Aneby
Tel: 0380-46304
E-post: bo.ringfors@aneby.se

Helen Amborn
Bibliotekschef Nynäshamns Bibbliotek
Tel: 08-52068306
E-post: Helen.amborn@nynashamn.se

Jenny Bjerner
Barnbibliotekarie Nynäshamns bibliotek
Tel: 08-52068311
E-post: Helen.amborn@nynashamn.se

”Vilket lyft för vår skola att få haft nöjet att samarbeta med Peter Amoghli! Han har bidragit till att höja vår kompetens på många plan. Det är arenor som våra ungdomar önskar mer av men som vi i skolan inte alltid kan fixa. Men Peter har inte bara arbetat med våra ungdomar utan också på ett engagerat sätt gett personalen nya pedagogiska redskap. Det som är absolut det härligaste med Peter är hans sätt att inspirera, se möjligheter och att alltid visa en fantastiskt positiv inställning. Hoppas verkligen att vi får fler möjligheter att jobba tillsammans!”

Robert Wedberg, Rektor Lexby skola i Partille, 031-7921551.

”Det har på många sätt varit ett fantastiskt projekt som Peter har regisserat ihop. Största vinsten har varit att det skapats samarbete mellan olika förvaltningar, ämnesinriktningar och konstformer. Barn och ungdomar i projektet har sprudlat av kreativitet och skapande, de har stått för idérikedom och inhämtandet av kunskap. Projektet har andats energi och utveckling, en fantastisk insats av lärare på alla enheter samt en sprudlande projektledare som drivit projektet framåt.”

Daniel Kindstedt, Chef Kulturskolan i Partille, 031-7921406.

”Projektet var mycket lyckat och innehöll lika delar värdegrundsarbete/ demokratitänkande som läsfrämjande. Lärarna och eleverna lotsades av Peter in i ett tänkande arbete där alla inte bara deltog utan även var nödvändiga.”

Margareta Hogner, Områdeschef Lexby Område, 031-7921578.

”Tycker att det varit ett inspirerande projekt, där många olika delar vävts ihop på ett bra sätt. Eleverna har varit delaktiga hela vägen. De har känt sig sedda och tagna på allvar. Allt har varit ”på riktigt”. Dessutom är Peter en mycket positiv person som ser till möjligheterna, inte hindren som då och då dyker upp längs vägen mot målet. Jag hoppas på möjligheter till fortsatt samarbete.”

Christina Thorén, Lärare i Lexbyskolan, 031-7921567.

Biblioteksreferenser

Jag har utbildat bibliotekarier (vuxen-, barn-, skol-, assistenter och övrig personal) samt bibliotekschefer. Utbildningar har skett på Stockholms Stadsbibliotek med filialer, Göteborgs, Jönköpings, Linköpings och Malmö Stadsbibliotek, Rum för Barn Kulturhuset i Stockholm, samt ett tjugotal andra bibliotek.

Under våren 2007 ledde jag ett metodutvecklande läsfrämjande projekt i Partille kommun, där syftet var att vidga pedagogernas/bibliotekariernas roller och utveckla gränsöverskridande samarbete mellan bibliotek, skola och kulturskola.

Ulf Moberg
Chef på Jönköpings stadsbibliotek
Tel: 036-105583
E-post: Ulf.moberg@jonkoping.se

Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör Jönköpings kommun
Tel: 036-106601
E-post: Karin.semberg@jonkoping.se

Katinka Borg
Chef Länsbiblioteket i Jönköping
Tel: 036-328492
E-post: katinka.borg@rjl.se

Ewa Kollberg, konsulent
Göteborgs stadsbibliotek, Regionens hus VGL
Tel: 031-705 16 88, Mobil: 0706-52 02 13
E-post: ewa.kollberg@vgregion.se

Elisabet Håkansson, konsulent
Malmö Stadsbibliotek, Länsbiblioteket Skåne
Tel: 040-6608594, Mobil: 0768-930968
E-post: Elisbet.hakansson@skane.se
Du kan även prata med Eva Olson, chef på biblioteket

Christina Stenberg
Länsbibliotek Västmanland
Tel: 021-17 61 67
E-post: christina.stenberg@ltv.se

Karin Zetterberg
Länsbibliotek Sörmland
Tel: 016-10 84 57
E-post: karin.zetterberg@eskilstuna.se

Lorenza Palmarini
Varberg stadsbibliotek
Tel: 0340-697860, 88423

Mervi Kalliainen, bibliotekarie
Uddevalla stadsbibliotek
Tel: 0522 69 65