menu

Peter Amoghli

Föreningen Teatern

menu

Skapande Skola

Behöver din elever lära sig om hur de kan respektera varandra och sig själva mer?
Skulle samarbetet och dynamiken i klassen kunna fungera bättre?
Hur kan nyanlända lära sig nya ord och stärkas att våga utrycka sig?

”Kränkningarna har minskat med 14 % efter att vi anlitade Peter Amoghli”
Skolchef Bo Rofors, Aneby Kommun.

Det viktigaste samhället har är barn och unga, framtidens kapital. Med mitt arbetsätt får jag barn och unga att våga vidga sina perspektiv, samarbeta och växa i sin kreativitet. Jag har genomfört över 1000 Skapande Skola-workshops och har fått mycket uppskattning.

Varje workshop anpassas till sin målgrupp (årskurs F-9 och Särskola),  och efter önskemål. Lärarna får inspiration och nya pedagogiska verktyg. Jag har förfinat pedagogiska metoder för att förmedla konkret kunskap och skapa värme och glädje. På ett lekfullt och tankeväckande sätt får jag eleverna att våga pröva nytt och tänja sina gränser.

 

Workshops

Jag hjälper till med idéer, upplägg och att skriva ansökan för Skapande Skola, och kommer gärna till kulturombudsmöten och underhåller samt informerar. Om beställningen är stor får lärarna en gratis workshop i bemötande och kroppsspråk.

1. Värdegrund, mobbning och civilkurage

Hur kunde det bli så fel och hur kan man tänka och göra i en svår situation?
Genom övningar får eleverna uppleva konsekvensen av ett visst handlande.
Eleverna får större självinsikt, empati, tolerans och samarbetsförmåga.

2. Ny i Sverige (F – Vuxen)

Med hjälp av kroppsspråket lär sig de nyanlända enkla svenska ord och uttryck. Orden bildar korta scener från vardagen. Deltagarna använder både kropp och röst, det blir både lärorikt och glädjefyllt. Syftet är att stärka och lyfta elevernas förmåga till att våga utrycka sig, även om ordförrådet är litet.

3. Genus och identitet

Om att möte olikheter och bli medveten om sig själv.
Enligt läroplanen är genus något som skolan förväntas arbeta med.
Eleverna får större självinsikt, empati och tolerans.

4. Kroppsspråk, kommunikation och känslor

Hur påverkar känslor kroppen?
Stämmer mitt eget beteende och kroppsspråk överens med hur jag vill bli uppfattad av andra? Speciellt bra för särskola och barn som har svårt att tolka andras signaler.
Ibland används masker.

5. Teater, mim och drama

Jag spelar upp och visar. Eleverna får pröva på olika sätt att gestalta med kroppen och rösten. Innehåller samarbete, improvisation, trygghet, humor och fantasiskapande övningar i små korta scener.

6. Levandegöra teman ur läroplanen

Tillsammans planerar vi innehållet som kan vara: FN:s barnkonvention, ny i klassen och lära känna varandra, civilkurage och sensmoral, känna efter vad jag egentligen tycker och våga säga det, fornnordiska berättelser, växa genom att hjälpa en svagare, olika skapelseberättelser, rymden och stjärnbilder, döden, djurriket.

7. Sagor, berättande och att framträda

Från idé till framträdande prövar vi olika sätt att skapa en berättelse med hjälp av egna eller andras sagor.  Innehåller skriva/rita manus, berättarteknik, gestaltande, kroppsspråket, röstträning och att våga framträda på ett personligt och tydligt sätt.
Mynnar ut i en föreställning eller korta små scener.

8. Gruppering, roller, makt och demokrati

Här jobbar vi med gruppen som form och dennas olika karaktärer genom roll- och perspektivbyte. Vilka olika roller har jag, hur vill jag bli uppfattad och hur vågar jag förändra mig? Vi provar olika regler och hur demokrati fungerar i en grupp.

9. Yoga och djurrörelser

Genom yogaövningar och djurs rörelsemönster förstärker vi vår kroppsmedvetenhet.
På ett roligt och spännande sätt jämför vi hur människor och djur kommunicerar.
Eleverna blir lugnare och mer fokuserade.

 

Teaterföreställningar

Odysséen

En publik- och kritikerrosad enmansföreställning. Med en blandning av tal och mim i snabba scenväxlingar tolkar jag den spännande historien om Odysseus hemfärd. Odysséen, resornas resa, denna ständigt aktuella saga från människans barndom har alltid gett vår fantasi näring och det är just fantasin som hjälper Odysseus att navigera rätt bland mytiska vidunder och andra faror. Jag spelar alla roller, till och med havet. Uttrycksfullheten i det visuella kroppsspråket får publiken att själva skapa sina inre bilder.

I anslutning till föreställningen får lärarna ett arbetsmaterial kring Odysséen.

Fåntratten – Det var en gång…

En interaktiv teaterföreställning där barnen driver handlingen. Jag spelar upp korta scener som visar hur man kan berätta och gestalta på olika sätt. Här ingår mask, mim och improvisation och mycket annat! Eftersom det visuella bildspråket är uttrycksfullt blir publiken medskapande. Publiken får både en underhållande upplevelse och blir inspirerade att pröva på själva, vilket de får göra. Den här föreställningen är riktad mot förskolan och de lägre årskurserna.